AKP DEVELOP

O nás

Sme architektonický ateliér zaoberajúci sa projekčnou a inžinierskou činnosťou pozemných stavieb. V spolupráci s ostatnými stavebnými profesiami vytvárame pre Vás ucelené dielo podľa Vašich požiadaviek a predstáv. Zabezpečujeme všetky stupne projektovej dokumentácie pre rôzne druhy pozemných stavieb – rodinné domy, bytové domy, budovy občianskej vybavenosti, priemyselné objekty. Projektovú dokumentáciu spracúvame tak pre novostavby, ako aj pre rekonštrukcie a obnovy budov. Na trhu pôsobíme od roku 2009 ako podnikateľský subjekt Ing. Stanislav Mikle STAMING zapísaný v živnostenskom registri. Tento subjekt v roku 2014 zanikol a následne bola založená spoločnosť AKP DEVELOP s.r.o. zapísaná v obchodnom registri OS Nitra oddiel: Sro, vložka 37616/N.

Naším hlavným cieľom je poskytovať kvalitné služby vedúce ku spokojnosti zákazníka.