AKP DEVELOP

Čo ponúkame

  • Vypracovanie štúdií
  • Vypracovanie dokumentácie územného rozhodnutia
  • Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie
  • Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
  • Odborné posudky – tepelnotechnické posudky, energetické hodnotenie, odborné posudky systémových porúch, zisťovanie hmotnostnej vlhkosti stavebných materiálov gravimetrickou metódou
  • Návrhy farebných riešení objektov, vizualizácie objektov
  • Inžinierska činnosť – zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia