AKP DEVELOP

Obsah projektu

Častou otázkou je čo dostanete od projektanta resp. od architekta za svoje peniaze. Nie je to len množstvo výkresov, správ, posudkov, ale hlavne idea, myšlienka, nápad zhmotnená do kompaktného projektu, ktorý následne ovplyvňuje celú budúcu prevádzku vytvoreného stavebného diela. Projekčná fáza stavebného diela je nesmierne dôležitá, nakoľko v tejto fáze sú projekčnými prácami určené budúce parametre stavby. Podcenenie tejto fázy častokrát znamená nespokojnosť s výsledným efektom, vyššie obstarávacie náklady, vyššie prevádzkové náklady, nezdravé vnútorné prostredie a mnoho ďalších faktorov ovplyvňujúcich užívanie stavebného diela. Dobrá stavba by mala byť symbiózou estetických, funkčných a ekonomických požiadaviek, tak aby spĺňala všetky požiadavky a nároky budúcich užívateľov.

Príklad obsahu projektu rodinného domu pre stavebné povolenie:
  • Polohové a výškové osadenie objektu rodinného domu s napojením na inžinierske siete
  • Sprievodná a súhrnná technická správa
  • Architektúra – technická správa, situácia, pôdorys základov, pôdorys všetkých podlaží, rezy, pôdorys krovu s výkazom reziva, výpis prvkov, skladby podláh, stien
  • Profesie – statický posudok, elektroinštalácie, zdravotechnika(rozvody vody , plynu, kanalizácie), vykurovanie, požiarna ochrana, v prípade potreby dopravné napojenie stavby